وارد کردن پروژه از گیت هاب هبه شکل صحیح

دوستان... کسی تا حالا از گیت هاب پروژه وارد کرده؟* من کل اینترنت و گشتم اما اموزش وارد کردن پروژه از گیت هاب به شکل صحیحش رو پیدا نکردم... چون وقتی میخوام پروژه رو وارد کنم هربار شروع میکنه به دانلود کردن گریدل که کلی حجم میبره... از طرفی ایا باید کار خاصی انجام بدیم؟ چون توی قسمت توضیحات گیت هاب...

دوستان... کسی تا حالا از گیت هاب پروژه وارد کرده؟* من کل اینترنت و گشتم اما اموزش وارد کردن پروژه از گیت هاب به شکل صحیحش رو پیدا نکردم... چون وقتی میخوام پروژه رو وارد کنم هربار شروع میکنه به دانلود کردن گریدل که کلی حجم میبره... از طرفی ایا باید کار خاصی انجام بدیم؟ چون توی قسمت توضیحات گیت هاب چندین صفحه متن هست ... ایا غیر از اضافه کردن کتابخونه باید کار دیگه ای هم کرد مگه؟

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...&goto=newpost

rss:description} ادامه...

دوستان... کسی تا حالا از گیت هاب پروژه وارد کرده؟* من کل اینترنت و گشتم اما اموزش وارد کردن پروژه از گیت هاب به شکل صحیحش رو پیدا نکردم... چون وقتی میخوام پروژه رو وارد کنم هربار شروع میکنه به دانلود کردن گریدل که کلی حجم میبره... از طرفی ایا باید کار خاصی انجام بدیم؟ چون توی قسمت توضیحات گیت هاب... ادامه...