اتاق مشترک ایران و فرانسه

*عضویت در اتاق های بین المللی ، فرانسه ، گرجستان و ... * * چطور عضویت اتاق مشترک ایران و فرانسه را دریافت کنیم؟ * عضویت در اتاق های مشترک ایران و فرانسه به چه کاری می آید؟

عضویت در اتاق های بین المللی ، فرانسه ، گرجستان و ...
  • چطور عضویت اتاق مشترک ایران و فرانسه را دریافت کنیم؟
  • عضویت در اتاق های مشترک ایران و فرانسه به چه کاری می آید؟
برای دریافت عضویت و استفاده از این خدمات میشه از طریق موسسه حامی نخبگان اقدام به دریافت این عضویت شد ، به این جهت برای ثبت نام و روند بهتر این پروسه میتونید با موسسه حامی نوابغ جوان در ارتباط باشید برای اینکار لازمه که رزومتون رو ارسال کنید به سامانه حامی نخبگان/ nokhbeha. com و یا برای ارتباط با کارشناس مرکز خانم آزادی با شماره02122913410 تماس بگیرین .

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...&goto=newpost

rss:description} ادامه...

*عضویت در اتاق های بین المللی ، فرانسه ، گرجستان و ... * * چطور عضویت اتاق مشترک ایران و فرانسه را دریافت کنیم؟ * عضویت در اتاق های مشترک ایران و فرانسه به چه کاری می آید؟ ادامه...