سوال: تغییر رنگ title bar

سلام دوستان رنگ title bar پنجره اصلی با تغییر 3 تم موجود در بخش تنظیمات تغییر می کند. آیا می شود رنگ دلخواه را برای title bar از طریق کد نویسی انتخاب کرد یا خیر. منظورم اینه که میشه یک تم اختصاصی برای برنامه نوشت یا خیر؟ امیدوارم اساتید تجربه ای در این زمینه دارند راهنمایی بفرمایید در ضمن منظور...

سلام دوستان

رنگ title bar پنجره اصلی با تغییر 3 تم موجود در بخش تنظیمات تغییر می کند. آیا می شود رنگ دلخواه را برای title bar از طریق کد نویسی انتخاب کرد یا خیر. منظورم اینه که میشه یک تم اختصاصی برای برنامه نوشت یا خیر؟ امیدوارم اساتید تجربه ای در این زمینه دارند راهنمایی بفرمایید
در ضمن منظور من تغییر تایتل اصلی برنامه که به صورت پیش فرض رنگ قرمز تیره دارد است.

باتشکر


ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...r&goto=newpost

rss:description} ادامه...

سلام دوستان رنگ title bar پنجره اصلی با تغییر 3 تم موجود در بخش تنظیمات تغییر می کند. آیا می شود رنگ دلخواه را برای title bar از طریق کد نویسی انتخاب کرد یا خیر. منظورم اینه که میشه یک تم اختصاصی برای برنامه نوشت یا خیر؟ امیدوارم اساتید تجربه ای در این زمینه دارند راهنمایی بفرمایید در ضمن منظور... ادامه...