اضافه کردن وب سرویس به برنامه

با سلام برنامه جامع نظارت بر انبارها خدمات و راهنمای وب سرویس در در اول سایت قرارداده آیا جدول رو باید مثل داده ها طراحی کرد؟ در ضمن ما باید چی رو ارسال کنیم ؟ سایت دارایی همچین چیزی داره دیتابیس اکسس داده پر میکنیم و میفرستیم ولی این نامشخص هستش ایا کسی کار کرده راهنمایی کنه با تشکر...

با سلام برنامه جامع نظارت بر انبارها خدمات و راهنمای وب سرویس در در اول سایت قرارداده
آیا جدول رو باید مثل داده ها طراحی کرد؟ در ضمن ما باید چی رو ارسال کنیم ؟ سایت دارایی همچین چیزی داره دیتابیس اکسس داده پر میکنیم و میفرستیم ولی این نامشخص هستش
ایا کسی کار کرده راهنمایی کنه با تشکر
https://www.nwms.ir/

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...&goto=newpost

rss:description} ادامه...

با سلام برنامه جامع نظارت بر انبارها خدمات و راهنمای وب سرویس در در اول سایت قرارداده آیا جدول رو باید مثل داده ها طراحی کرد؟ در ضمن ما باید چی رو ارسال کنیم ؟ سایت دارایی همچین چیزی داره دیتابیس اکسس داده پر میکنیم و میفرستیم ولی این نامشخص هستش ایا کسی کار کرده راهنمایی کنه با تشکر... ادامه...