ساخت فایل CERT برای ترمیم سریال گوشی

با سلام و خسته نباشد.یه گوشی هست ک سریالش پریده من میخوام یه فایل CERT براش درست کنم .از CERT هایی ک تو سایتها هست نمی خوام استفاده کنم دروود

با سلام و خسته نباشد.یه گوشی هست ک سریالش پریده
من میخوام یه فایل CERT براش درست کنم .از CERT هایی ک تو سایتها هست نمی خوام استفاده کنم
دروود

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...&goto=newpost

rss:description} ادامه...

با سلام و خسته نباشد.یه گوشی هست ک سریالش پریده من میخوام یه فایل CERT براش درست کنم .از CERT هایی ک تو سایتها هست نمی خوام استفاده کنم دروود ادامه...