سوال: تفاوت AutocompleteTextBox و DropDownList در چیست

سلام تفاوت AutocompleteTextBox و DropDownList در چیست آیا در AutocompleteTextBox هم می توان id را get,set کرد یا فقط برای نمایش متن بکار میرود و در کجا باید از AutocompleteTextBox و درکجا ازDropDownList استفاده کنیم

سلام


تفاوت AutocompleteTextBox و DropDownList در چیست


آیا در AutocompleteTextBox هم می توان id را get,set کرد یا فقط برای نمایش متن بکار میرود


و در کجا باید از AutocompleteTextBox و درکجا ازDropDownList استفاده کنیم

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...&goto=newpost

rss:description} ادامه...

سلام تفاوت AutocompleteTextBox و DropDownList در چیست آیا در AutocompleteTextBox هم می توان id را get,set کرد یا فقط برای نمایش متن بکار میرود و در کجا باید از AutocompleteTextBox و درکجا ازDropDownList استفاده کنیم ادامه...