سوال: نحوه اتصال به پايگاه داده

با سلام من چگونه ميتوانم يك connectstring جهت اتصال به sqlserver درست كنم كه بصورت پارامتريك باشد . يعني نام DataBase و نام سرور را در داخل دو input وارد كنم و سپس با زدن يك كليد تغييرات را در فايل web.config اعمال نمايد (از طريق كد نويسي) و سپس به DataBase مورد نظر وصل بشود . با تشكر

با سلام

من چگونه ميتوانم يك connectstring جهت اتصال به sqlserver درست كنم كه بصورت پارامتريك باشد . يعني نام DataBase و نام سرور را در داخل دو input وارد كنم و سپس با زدن يك كليد تغييرات را در فايل web.config اعمال نمايد (از طريق كد نويسي) و سپس به DataBase مورد نظر وصل بشود .

با تشكر

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...&goto=newpost

rss:description} ادامه...

با سلام من چگونه ميتوانم يك connectstring جهت اتصال به sqlserver درست كنم كه بصورت پارامتريك باشد . يعني نام DataBase و نام سرور را در داخل دو input وارد كنم و سپس با زدن يك كليد تغييرات را در فايل web.config اعمال نمايد (از طريق كد نويسي) و سپس به DataBase مورد نظر وصل بشود . با تشكر ادامه...