سوال: اندازه ثابت براي detail در گزارش اكسس

با سلام به دوستان عزيز آيا مي توان اندازه detail در گزارش ثابت باشد و ركورد ها ي بيشتر بخش بعدي را به صفحه دوم منتقل نكند . در يك صورت جلسه بخش detail مربوط به غاييبين آزمون است كه اگز تعداد آنها زياد باشد بخش هاي بعدي گزارش به صفحه دوم منتقي ميشود . دنبال راهي مي گزدم كه اين اتفاق نيفتد و با هر...

با سلام به دوستان عزيز
آيا مي توان اندازه detail در گزارش ثابت باشد و ركورد ها ي بيشتر بخش بعدي را به صفحه دوم منتقل نكند . در يك صورت جلسه بخش detail مربوط به غاييبين آزمون است كه اگز تعداد آنها زياد باشد بخش هاي بعدي گزارش به صفحه دوم منتقي ميشود . دنبال راهي مي گزدم كه اين اتفاق نيفتد و با هر تعدا ركورد در بخش detail صورت جلسه در يك برگ ايجاد و پرينت شود .ممنون ميشم اگه راهنمايي بفرماييد

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...&goto=newpost

rss:description} ادامه...

با سلام به دوستان عزيز آيا مي توان اندازه detail در گزارش ثابت باشد و ركورد ها ي بيشتر بخش بعدي را به صفحه دوم منتقل نكند . در يك صورت جلسه بخش detail مربوط به غاييبين آزمون است كه اگز تعداد آنها زياد باشد بخش هاي بعدي گزارش به صفحه دوم منتقي ميشود . دنبال راهي مي گزدم كه اين اتفاق نيفتد و با هر... ادامه...