سوال: دو ستونه كردن ِdetail در گزارش اكسس

سلام به دوستان عزيز ايا ميشه detial را در گزارش اكسس دو ستونه كد تا در بخش ثابتي از detailبتوان تعداد ركورد بيشتري را نمايش و چاپ كرد ممنون از پاسخ دوستان

سلام به دوستان عزيز
ايا ميشه detial را در گزارش اكسس دو ستونه كد تا در بخش ثابتي از detailبتوان تعداد ركورد بيشتري را نمايش و چاپ كرد ممنون از پاسخ دوستان

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...&goto=newpost

rss:description} ادامه...

سلام به دوستان عزيز ايا ميشه detial را در گزارش اكسس دو ستونه كد تا در بخش ثابتي از detailبتوان تعداد ركورد بيشتري را نمايش و چاپ كرد ممنون از پاسخ دوستان ادامه...