گفتگو: سوال درباره برنامه نویسی تحت #C

با سلامو احترام. من یه دوماهی میشه برنامه نویسی رو شروع کردم یکی از در خواست هام این بودکه یه برنامه بنویسم که چند کاراکتر یکسان متوالی تو متن اش رو تشخیص بده و تبدیل بهیکی کنه و تعداد تکرارش رو تو یک لیبل نشون بده من اولش سعی کردم ازindex of برم اما معلوم شد تو اون باید اول نوع رشته روبدی تا پیدا...

با سلامو احترام. من یه دوماهی میشه برنامه نویسی رو شروع کردم یکی از در خواست هام این بودکه یه برنامه بنویسم که چند کاراکتر یکسان متوالی تو متن اش رو تشخیص بده و تبدیل بهیکی کنه و تعداد تکرارش رو تو یک لیبل نشون بده من اولش سعی کردم ازindex of
برم اما معلوم شد تو اون باید اول نوع رشته روبدی تا پیدا کنه اما تو برنامه میخوان متن رندوم باشه و برنامه مثلا شششش یا تت یاهرچی مثل اینا رو خودش پیدا کنه. والا الان یک هفتش این پروژه داره دیوونم میکنه تروخدا یکی زودتر یه راهیپیشنهاد بده.:افسرده::گریه:

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...C&goto=newpost

rss:description} ادامه...

با سلامو احترام. من یه دوماهی میشه برنامه نویسی رو شروع کردم یکی از در خواست هام این بودکه یه برنامه بنویسم که چند کاراکتر یکسان متوالی تو متن اش رو تشخیص بده و تبدیل بهیکی کنه و تعداد تکرارش رو تو یک لیبل نشون بده من اولش سعی کردم ازindex of برم اما معلوم شد تو اون باید اول نوع رشته روبدی تا پیدا... ادامه...