سوال در مورد بازی

سلام بازی های مثل باقلوا یا کینگ اف کویز رو با چی نوشتن یعنی با اندروید استودیو یا یونی

سلام بازی های مثل باقلوا یا کینگ اف کویز رو با چی نوشتن
یعنی با اندروید استودیو
یا یونی

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...&goto=newpost

rss:description} ادامه...

سلام بازی های مثل باقلوا یا کینگ اف کویز رو با چی نوشتن یعنی با اندروید استودیو یا یونی ادامه...