اموزش زبان انگلیسی

توضیحات دورهاگر مدت هاست که دارید زبان میخونید یا کلاس زبان میرید و هنوز دنبال یه روش منحصر به فرد برای یادگیری زبان انگلیسی (http://tiklearn24.com/) خودتون به خصوص تقویت مهارت های گفتاری و شنیداری خودتون هستید این 3 کلیپ بسیار کوتاه به شدت بهتون کمک می کنه تا از سردرگمی یادگیری زبان انگلیسی در...

توضیحات دوره

اگر مدت هاست که دارید زبان میخونید یا کلاس زبان میرید و هنوز دنبال یه روش منحصر به فرد برای یادگیری زبان انگلیسی خودتون به خصوص تقویت مهارت های گفتاری و شنیداری خودتون هستید این 3 کلیپ بسیار کوتاه به شدت بهتون کمک می کنه تا از سردرگمی یادگیری زبان انگلیسی در بیاید.
شما بعد ار این سه کلیپ می توانید:

1- تشخیص دهید که برای تقویت مهارت گفتاری خودتون چه استراتژی رو باید اخذ کنید.2- با یک منبع خیلی مهم برای یادگیری زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.3- می آموزید که چگونه با استفاده از همین منبع زبان انگلیسی خودتون مخصوصا مهارتهای شنیداری و گفتاری خودتون رو تقویت کنید.این سه کلیپ آموزشی را ببینید و شما هم توصیه ها و یا پیشنهاد های خودتون رو در مورد آموزش زبان انگلیسی با دوستانتون در قسمت دیدگاه ها تبادل کنید.برای دیدن رزومه استاد این دوره -مصطفی اثنا عشری- کلیک کنید. آموزش مجازی زبان انگلیسی


ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...&goto=newpost

rss:description} ادامه...

توضیحات دورهاگر مدت هاست که دارید زبان میخونید یا کلاس زبان میرید و هنوز دنبال یه روش منحصر به فرد برای یادگیری زبان انگلیسی (http://tiklearn24.com/) خودتون به خصوص تقویت مهارت های گفتاری و شنیداری خودتون هستید این 3 کلیپ بسیار کوتاه به شدت بهتون کمک می کنه تا از سردرگمی یادگیری زبان انگلیسی در... ادامه...