الگوریتم Spider

دوستان من یک برنامه ای دارم مینویسم که نیاز هست بتونم سرچی در وب بکنم بهترین روش چیه؟ اگوریتم جستجوش رو نوشتم مشکلم پاس دادن url ها هستش

دوستان من یک برنامه ای دارم مینویسم که نیاز هست بتونم سرچی در وب بکنم
بهترین روش چیه؟
اگوریتم جستجوش رو نوشتم مشکلم پاس دادن url ها هستش

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...r&goto=newpost

rss:description} ادامه...

دوستان من یک برنامه ای دارم مینویسم که نیاز هست بتونم سرچی در وب بکنم بهترین روش چیه؟ اگوریتم جستجوش رو نوشتم مشکلم پاس دادن url ها هستش ادامه...