چگونگی ترخیص کالا در گمرک شهریار

اکثر شرکت های واردات و صادرات کالاهای خود رابه گمرک شهریار می آورند و به وسیله این گمرک ترخیص کالای خود را انجام می دهند. شهر تهران دارای چندین گمرک اصلی و محوری است. گمرک تهران دارای مجموعه ای از چند گمرک اصلی است که می توان به گمرک غرب ، گمرک شهریار ، گمرک فرودگاه امام و گمرک پست اشاره کرد....

اکثر شرکت های واردات و صادرات کالاهای خود رابه گمرک شهریار می آورند و به وسیله این گمرک ترخیص کالای خود را انجام می دهند. شهر تهران دارای چندین گمرک اصلی و محوری است.
گمرک تهران دارای مجموعه ای از چند گمرک اصلی است که می توان به گمرک غرب ، گمرک شهریار ، گمرک فرودگاه امام و گمرک پست اشاره کرد. قابل توجه است که گمرک شهریار از مهمترین گمرک های شهر تهران است.
یکی از دروازه های مهم تجارت ایران با دیگر نقاط دنیا گمرک شهریار می باشد و از بیشتر نقاط دنیا در گمرک شهریار ترخیص کالا انجام شده است.

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...&goto=newpost

rss:description} ادامه...

اکثر شرکت های واردات و صادرات کالاهای خود رابه گمرک شهریار می آورند و به وسیله این گمرک ترخیص کالای خود را انجام می دهند. شهر تهران دارای چندین گمرک اصلی و محوری است. گمرک تهران دارای مجموعه ای از چند گمرک اصلی است که می توان به گمرک غرب ، گمرک شهریار ، گمرک فرودگاه امام و گمرک پست اشاره کرد.... ادامه...