ارسال و دریافت اطلاعات ورود به حساب کاربری

با سلام دوستان مشکل کد زیر چی هست؟ form.ajaxSubmit({ url: '', contentType: 'application/x-www-form-urlencoded', type: 'POST', data: JSON.stringify( { "username": $('#username').val(), "password": $('#password').val() } ),

با سلام

دوستان مشکل کد زیر چی هست؟

form.ajaxSubmit({

url: '',

contentType: 'application/x-www-form-urlencoded',

type: 'POST',

data: JSON.stringify( { "username": $('#username').val(), "password": $('#password').val() } ),success: function(response) {

var json = $.parseJSON(data);

if (data.result == 'failed'){

(function() {

btn.removeClass('m-loader m-loader--right m-loader--light').attr('disabled', false);

showErrorMsg(form, 'info', 'اطلاعات وارد شده صحیح نیست.');

}, 2000);

} else {(function() {

btn.removeClass('m-loader m-loader--right m-loader--light').attr('disabled', false);

showErrorMsg(form, 'success', 'شما با موفقیت وارد شدید :)');

}, 2000);}

}

قرار هست این کد اطلاعات نام کاربری و کلمه عبور را به سرور ارسال و سپس نتیجه به صورت json بازگردانده می شود. ممنون می شود راهنمایی بفرمایید.

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...&goto=newpost

rss:description} ادامه...

با سلام دوستان مشکل کد زیر چی هست؟ form.ajaxSubmit({ url: '', contentType: 'application/x-www-form-urlencoded', type: 'POST', data: JSON.stringify( { "username": $('#username').val(), "password": $('#password').val() } ), ادامه...