برنامه نویس C++ *و Javs *برای پزوژه خارج از کشور

برای تهیه اپلیکیشن نیاز به برنامه نویس C++ و Java *بصورت حرفه ای میباشد. لطفا رزومه را به masoud.jaberi@gmail.com *ارسال فرمایید

برای تهیه اپلیکیشن نیاز به برنامه نویس C++ و Java *بصورت حرفه ای میباشد.
لطفا رزومه را به
masoud.jaberi@gmail.com *ارسال فرمایید

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...&goto=newpost

rss:description} ادامه...

برای تهیه اپلیکیشن نیاز به برنامه نویس C++ و Java *بصورت حرفه ای میباشد. لطفا رزومه را به masoud.jaberi@gmail.com *ارسال فرمایید ادامه...