• مقالات و کتاب های معتبر در حوزه های مختلف و برتر کامپیوتر و آی تی
  • اطلاع رسانی کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی
  • معرفی اساتید برجسته بین المللی برای دنبال کردن کارهای تحقیقاتی آن هاآدرس کانال :
https://telegram.me/Com_IT_Articles

آی دی کانال
@Com_IT_Articles

ادمین کانال :
@Ehsan_Momeni_7