در شرایطی که می خواهید دسترسی گروه کاری به فرم انتقال گردش تفصیلی را تنظیم کنید، کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:
1-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و برروی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به حسابداری " مدیریت تفصیلیها" را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با فرم تیک مربوط گزینه "دسترسی به فرم انتقال گردش حساب" را فعال کنید.
5-برای ذخیره شدن تغییرات داده شده بر روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک کنید.
با این کار گزینه " انتقال گردش تفصیلی انتخاب شده به تفصیلی دیگر" در cm فرم مدیریت سرفصلهای تفصیلی فعال خواهد شد.