در سیستم حقوق و دستمزد پیوست این امکان وجود دارد که فیش حقوق پرسنل را از برنامه ی حقوق و دستمزد سیستم سازمان الکترونیک پیوست به آدرس پست الکترونیک آنها ارسال نمود.
بدین منظور می بایست سازمان الکترونیک در حالت اجرا بوده و با طی مراحل زیر پست الکترونیک پرسنل مورد نظر در سیستم حقوق دستمزد تعریف گردد.
1- از پانل " مدیریت پرسنل" فرم " معرفی پرسنل " را انتخاب کنید.
2- پرسنل مورد نظر را از داخل لیست انتخاب کرده و برروی دکمه " اطلاعات تکمیلی" کلیک کنید تا فرم مربوط به اطلاعات تکمیلی پرسنل باز شود.
3- بر روی دکمه "ویرایش " کلیک کنید و یا از کلید ترکیبی Alt+M استفاده کنید.
4- آدرس پست الکترونیک را در فیلد " ایمیل " وارد کنید. برای ذخیره تغییرات بر روی دکمه سبز رنگ کلیک کنید(Alt+C)
همچنین مدیر سیستم می بایست به عنوان توزیع کننده ایمیل های فیش حقوق ، ایمیل خود را سازمان الکترونیک تعریف نماید. این عملیات مشابه تعریف آدرس پست الکترونیک شخصی توسط هر کاربر در کارتابل می باشد که برای ارسال پست الکترونیک عادی مورد استفاده قرار می گرفت.
برای این کار می بایست مراحل زیر را طی کنید.
1- در محیط سازمان وارد " مدیریت عملیات سیستم" شوید.
2- سپس از درختواره "تنظیمات" تنظیمات مرتبط با پست الکترونیک را انتخاب نمایید.
3- نام کاربری که همان آدرس پست الکترونیک می باشد و کلمه عبور را در فیلد های مربوطه درج کرده و بر روی دکمه تایید کلیک کنید.
در آخرین مرحله برای ارسال فیش حقوق از طریق پست الکترونیک می بایست در سیستم حقوق و دستمزد مراحل زیر را دنبال کنید
1- از پانل "گزارشات" وارد فرم "فیش حقوق" شوید. برای احضار این فرم می توانید ازکلید ترکیبی (Alt+J) نیز استفاده کنید.
2- پرسنل مورد نظر را از داخل لیست انتخاب کرده و بر روی دکمه " ارسال ایمیل" کلیک کنید.
بدین ترتیب فیش حقوقی کاربر به صورت فایل ضمیمه ی ایمیل، به Email Inbox وی ارسال شده و قابل مشاهده می باشد.
نکته1: لازمه استفاده از این امکان راه اندازی قبلی Mail server می باشد.
نکته 2: : فیش حقوق پرسنل را می توان به صورت گروهی نیز ارسال به پست الکترونیک آنها ارسال کرد.

کد : 2205