جهت ثبت حکم حقوقی برای پرسنل در سیستم حقوق و دستمزد به صورت مستقیم و مستقل از سیستم کارگزینی مراحل زیر را دنبال کنید :
1- از منوی حقوق وارد فرم "احکام حقوقی" شوید.
2- پرسنل مورد نظر ر انتخاب کنید. با انتخاب پرسنل احکام وی در قسمت پایین فرم نمایش داده می شود.
3- برای صدور حکم حقوقی جدید بروی کلید جدید کلیک کنید و مقادیر تاریخ صدور، تاریخ اجرا، تاریخ معوقه، تاریخ شروع و خاتمه قرارداد را تکمیل کنید.
4- برای ثبت مقادیر هر یک از عوامل حکمی، بروی باکس مقابل نام عامل دوبار کلیک کنید تا قابل ویرایش شود و سپس مقدار مورد نظر را ثبت کنید.
5- پس از تکمیل ورود اطلاعات حکم و در شرایطی که هیچ یک از باکس های مبلغ حکم در حالت ویرایش نیست بروی کلید تائید کلیک کنید.
نکته 1: حکم حقوقی ثبت شده از تاریخ اجرای ثبت شده در محاسبات درنظر گرفته خواهد شد.
نکته 2: پس از تاریخ خاتمه قرارداد محاسبات حقوق برای پرسنل ممکن نیست.
نکته 3: به صورت پیش فرض تاریخ اجرای معوقه برابر با تاریخ اجرا درنظر گرفته خواهد شد و این بدین معنی است که محاسبات معوقه بر اساس این حکم انجام نمی شود.