برای تهیه فایل بانک از گزارش پارامتریک لازم است تا در گزارش مورد نظر 2 ستون یکی بعنوان شماره حساب و دیگری به عنوان مبلغ قابل پرداخت در گزارش وجود داشته باشد. در اینصورت برای تهیه فایل مراحل زیر را دنبال کنید :
1- از منوی امکانات وارد فرم "گزارشهای پارامتریک" شوید و گزارش مورد نظرتان را تهیه کنید.
2- در CM فرم "فایل بانک" را انتخاب کنید و در فرم باز شده، نام بانکی را که می خواهید بر اساس ساختار آن فایل مورد نظر تهیه شود، انتخاب نمایید.
3- در همین فرم بروی یکی از دو فیلد "شماره ستونها" کلید Enter را بزنید تا شماره های نمایش داده شده قابل ویرایش باشند.
4- شماره ستونها را به اینصورت تنظیم کنید که شماره ستون سمت راست را معادل شماره ستون پارامتر "شماره حساب" و شماره سمت چپ را معادل شماره ستون پارامتری قرار دهید که مبلغ قابل پرداخت در آن درج شده است.
5- مسیر فایل و سایر فیلدهای موردنظر را تکمیل و کلید "انتقال اطلاعات به فایل" را بزنید.