برای اینکار مراحل زیر را دنبال کنید :
1-از منوی حقوق وارد فرم "نسهیم کارکرد به تفکیک پروژه" شوید.
2-از cm فرم، "کپی کارکرد از اطلاعات ماه..." را انتخاب کنید.
3-در فرم باز شده مقدار "از ماه" را معادل ماهی قرار دهید که اطلاعات در آن ثبت شده است و می خواهید در ماه جدید کپی شود. سپس کلید تائید را بزنید.
4-در فرم باز شده مقدار "به ماه" را معادل ماهی قرار دهید که میخواهید اطلاعات کارکرد در آن کپی شود.سپس کلید تائید را بزنید.