برای نمایش صحیح مانده مرخصی در فیش حقوق لازم است تا مراحل زیر را دنبال کنید:
1. ازمنوی حقوق وارد فرم "اطلاعات اولیه حقوق" شوید و پرسنل مورد نظر را انتخاب کنید.
2. بر روی کلید "جدید" کلیک کنید و فیلد های موجود را با اطلاعات مورد نظر تکمیل نماید .
3. از منوی حقوق وارد فرم "باز خرید مرخصی " شوید و یک رکورد با اطلاعات صفر برای پرسنل جدید ایجاد نمایید.
4. گزارش فیش حقوق را مجددا تهیه نمایید.
نکته 1 : برای اطلاع از نحوه صحیح تکمیل فرم "باز خرید مرخصی " به پایگاه دانش با کد 1336 مراجعه کنید
نکته 2 : برای وارد کردن میزان مرخصی استحقاقی ،از منوی حقوق فرم "معرفی عوامل کارکرد" شوید .بر روی "کارکرد مرخصی" 2 بار کلیک نمایید . برای استخدام مورد نظرتان در کادر "حداکثر" مقدار مورد نظر را وارد نمایید.