برای تهیه لیست و فایل مالیات در ماه مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید :
1- از منوی گزارشها و زیر منوی "گزارشهای مرتبط با دیگر سازمانها" وارد فرم "لیست مالیات ماهانه" شوید.
2- تاریخ گزارش وارد کنید و گزارش را تهیه کرده و روی کلید "تهیه فایل مکانیزه مالیات حقوق سازمان امور مالیاتی " کلیک کنید.
4- در فرم باز شده اطلاعات مورد نظرتان را وارد نمایید سپس مسیر فایل را تعیین کرده و بعد از انتخاب شعب ، کلید تهیه فایل را بزنید.
5- در فرم باز شده "نمایش جزئیات" اطلاعات موجود در فایل مالیات قابل رویت است و با کلیک بر روی کلید "ارسال به اکسل" خروجی اکسل آن را تهیه کنید.
نکته 1: برای تهیه فایل و لیست مالیات از پرداخت متفرقه مورد نظر کافی است تاریخ گزارش را دقیقا معادل تاریخ پرداخت متفرقه قرار دهید. برای مشاهده لیست پرداختهای متفرقه در ماه مورد نظر، از کلید ترکیبی Alt + U بروی فیلد تاریخ گزارش استفاده کنید.
نکته 2: برای تعریف اطلاعات مرتبط با شعب به آیتم پایگاه دانش با کد 1209 رجوع کنید.
نکته 3: برای تعریف کدهای انواع استخدام (مطابق کدهای استخدام موجود در راهنمای تهیه فایل الکترونیکی بر در آمد حقوق اداره دارایی) ، بر روی کلید "اطلاعات مرتبط با شعب" کلیک کنید.