برای ایجاد پرسنل در سیستم حقوق و دستمزد مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از منوی پرسنل وارد فرم "معرفی پرسنل" شوید.
2- برروی کلید جدید کلید کنید و اطلاعات پرسنل مورد نظر را با توجه به نکات زیر ثبت کنید :
2-1 - "کد پرسنلی" نباید تکراری باشد. سیستم به صورت خودکار به آخرین کد پرسنلی یک واحد افزوده و به عنوان کد پرسنلی جدید آنرا نمایش خواهد داد و کاربر قادر به تغییر آن خواهد بود.
2-2 - "کد ملی" حتما باید معتبر باشد. در صورتی که قصد ندارید کد ملی را وارد کنید، مقدار آن را صفر قرار دهید.
2-3 - در صورتی که قصد دارید مقداری برای فیلد های مدرک، مقطع، رشته ، تابعیت، جنسیت، دین و وضعیت تاهل ثبت کنید که در لیست مربوطه موجود نمی باشد، از منوی اطلاعات پایه وارد فرم"پارامترهای عمومی" شوید و مقدار دلخواه را در زیر مجموعه مورد نظر ثبت کنید.
2-4 - در صورتی که شهر محل تولد و یا صدور در لیست شهرها موجود نمی باشد، از منوی اطلاعات پایه وارد فرم "محل های جغرافیایی" شوید و مقدار دلخواه را در زیرمجموعه استان مورد نظر اضافه کنید.
نکته 1: برای ثبت اطلاعات مدرک، مقطع و رشته تحصیلی بهتر است بروی کلید a در کنار فیلد مقطع تحصیلی کلیک کرده تا فرم سوابق تحصیلی باز شده و اطلاعات مورد نظر در این بخش ثبت شود.
نکته 2: برای ثبت اطلاعات تاهل بهتر است برروی کلید t در کنار فیلد تاهل کلیک کرده تا فرم وضعیت تاهل باز شده و اطلاعات مورد نظر در این بخش ثبت شود.