کد مشاغل در فایل و لیست بیمه بر اساس کد وارد شده برای هر یک از مشاغل در درختواره مشاغل درج و نمایش داده میشود لذا برای ویرایش کد شغل مراحل زیر را دنبال کنید :
1- از منوی سازمان وارد فرم "طبقه بندی مشاغل" شوید و شغل مورد نظر را انتخاب کنید.
2- بروی کلید ویرایش کلیک کنید و مقدار مورد نظر را در فیلد "کد" وارد کنید و سپس بروی کلید تائید کلیک کنید.
مجددا فایل و لیست بیمه را تهیه کنید تا تغییرات اعمال شده درنظر گرفته شود.
نکته 1: کد هر شغل منحصر به فرد است و نباید بصورت تکراری ثبت شود.
نکته 2: در صورتی که قصد تغییر عنوان شغل پرسنل در لیست بیمه را دارید از منوی پرسنل وارد فرم "احکام استخدامی" شوید، پرسنل مورد نظر را انتخاب و شغل وی را تغییر دهید.
نکته 3: در صورتی که می خواهید کد مشاغل در فایل بیمه در ستون مربوطه درج نشود، در زمان تهیه فایل بیمه چک باکس "عدم درج کد شغل" را مارک کنید. برای آگاهی از نحوه تهیه فایل و لیست بیمه به پرسش و پاسخ کد 1204 مراجعه کنید.


1246