در سیستم حقوق و دستمزد این امکان وجود دارد تا مانده مرخصی پرسنل بر اساس میزان استحقاق مرخصی در هر ماه و همچنین میزان کارکرد مرخصی استحقاقی ماهانه، محاسبه و نگهداری شود. برای استفاده از این امکان لازم است تا اقدامات زیر انجام شود :
1- تعریف عامل کارکرد مرخصی استحقاقی: برای اینکار از منوی حقوق وارد فرم "معرفی عوامل کارکرد" شوید و عامل جدید با نوع "مرخصی استحقاقی روزانه" ایجاد کنید.
2- تعیین میزان استحقاق در هر ماه: میزان استحقاق مرخصی در هر ماه را در فیلد "استحقاقی" در نحوه ارزیابی مرخصی استحقاقی روزانه(عامل کارکرد تعریف شده در مرحله قبل) تعریف کنید.
3- ثبت مانده اولیه مرخصی پرسنل: برای ثبت مانده اولیه مرخصی پرسنل از منوی حقوق وارد فرم "اطلاعات اولیه حقوق" شوید و مانده اولیه مرخصی را برای هر یک از پرسنل در فیلد "مانده مرخصی" ثبت کنید.
با انجام مراحل بالا و ثبت کارکرد مرخصی استحقاقی در هر ماه، مانده مرخصی پرسنل محاسبه و نگهداری می شود.
نکته 1: برای تهیه گزارش از مانده مرخصی پرسنل، از پارامتر "مانده مرخصی" (زیر مجموعه سایر اطلاعات) در گزارش های پارامتریک استفاده کنید.
نکته 2: برای نمایش مانده مرخصی در فیش حقوق از پارامتر شماره 16 استفاده کنید.

1605