در سیستم حقوق و دستمزد می توان از تغییر اطلاعات حکم استخدامی توسط کاربر که بر اساس آن محاسبه حقوق انجام شده است جلوگیری نمود. برای اینکار کافی است از چک باکس "عدم امکان ویرایش در صورتی که مبنای محاسبه حقوق قرار گرفته باشد" در تنظیمات مرتبط با فرم شمار 20 (صدور احکام استخدامی) برای گروه کاری مرتبط مارک شود. با اینکار کاربران عضو گروه کاربری که این تنظیم برای آنها انجام شده است، قادر به اصلاح حکم استخدامی که بر اساس آن محاسبه حقوق انجام شده است نخواهند بود.


1305