برای تعلیق کسر اقساط وام کافی است ردیف وام مورد نظر غیر فعال گردد. برای غیر فعال کردن ردیف وام مشخص مراحل زیر را دنبال نمایید
1-از منوی وام وارد فرم "معرفی وامها" شوید.
2- در این فرم وام مورد نظر را انتخاب نموده و بروی کلید ویرایش کلیک کنید و "وضعیت" آن را از حالت "فعال" به "تعلیق" تغییر دهید و تائید کنید.
با این عمل از هیچ یک از پرسنل در ارتباط با وام مذکور، قسطی کسر نخواهد شد .

1162