برای وارد کردن کارکرد پرسنل به صورت گروهی مراحل زیر را دنبال کنید.
1- از منوی حقوق وارد فرم "کارکرد ماهانه" شوید و تاریخ فرم را تنظیم کنید.
2- پرسنل مورد نظر را با استفاده از کلید + انتخاب کنید (Ctr+A، انتخاب تمام پرسنل)
3- دکمه "G" را از قسمت بالای فرم فشار داده و سپس کارکردهای مورد نظر را وارد کنید.
4- کلید "ثبت گروهی" را کلیک کنید.


668