عناوین گزارش های پارامتریک تعریف شده در فرم "گزارشهای تعریف شده توسط کاربر"، جهت مدیریت و انتخاب ساده تر گزارش ها بصورت درختواره نمایش داده می شوند. برای جابجا کردن یک گزارش پارامتریک از قبل تعریف شده، از یک رسته به رسته دیگر در درختواره گزارش ها مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از منوی امکانات وارد فرم "گزارشهای پارامتریک" شوید و کلید "مدیریت گزارشها" را بزنید.
2- در فرم "گزارشهای تعریف شده توسط کاربر"، عنوان گزارش مورد نظر را انتخاب و از cm فرم عنوان "تغییر کد پدر در درختواره" را بزنید.
3- در فرم باز شده، کد رسته ای را که می خواهید گزارش پارامتریک موردنظر به عنوان زیر مجموعه آن نمایش داده شود، وارد و تائید نمایید.
نکته : برای آگاهی از کد رسته مورد نظر، کافی است عنوان آن را در فرم "گزارشهای تعریف شده توسط کاربر" انتخاب کنید و کد آن را در فیلد "کد" مشاهده کنید.

1028