برای اینکه پرسنل مورد نظر را از پرداخت مالیات معاف کنید، مراحل زیر را دنبال نمایید:
1- از منوی پرسنل وارد فرم "احکام استخدامی" شوید.
2- پرسنل مورد نظر را انتخاب و بروی حکم استخدامی مورد نظر وی کلید ویرایش را بزنید.
3- کلید "سایر اطلاعات" را زده و در فرم باز شده بروی فیلد "معاف از مالیات" کلید Enter را بزنید.
4- از لیست باز شده یکی از عناوین نمایش داده شده را انتخاب نمایید ( به استثناء عنوان عدم معافیت) و کلید تائید را بزنید.


884