در سیستم حقوق و دستمزد این امکان وجود دارد تا محاسبه مالیات را برای عامل مزایا مورد نظر، بصورت درصد خاص انجام داد. در این شرایط محاسبه مالیات برای مزایای مورد نظر بصورت مجزا و بر اساس اطلاعات ثبت شده برای آن محاسبه می گردد و در نهایت با مالیات محاسبه شده برای سایر عوامل جمع می گردد. برای اینکار مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از منوی حقوق وارد فرم "معرفی عوامل مزایا" شوید.
2- بروی عامل مزایای مورد نظر دوبار کلیک کنید تا وارد فرم "نحوه ارزیابی" آن شوید.
3- نحوه ارزیابی را برای استخدام مورد نظر انتخاب کنید و کلید ویرایش را بزنید.
4- کلید مالیات را بزنید و در فرم باز شده چک باکس "مالیات پذیر" را مارک کرده سپس درصد مالیات مورد نظر را وارد نمایید و کلید تائید را بزنید.
نکته: درهمین بخش میتوان میزان معافیت مالیاتی برای عامل مزایا درنظر گرفت. برای اینکار از لیست بازشدنی معافیت مالیاتی عنوان "عدد ثابت" را انتخاب کرده و مقدار موردنظر را در بخش میزان وارد کنید. در این حالت میزان وارد شده به عنوان معافیت مالیاتی تنها برای این عامل مزایا و علاوه بر سایر معافیت ها اعمال خواهد شد.


878