برای اینکه مبلغ یک عامل کسور را در محاسبات بیمه تامین اجتماعی تاثیر گذار کرد و به عبارت بهتر آن را از درآمد مشمول بیمه کسر نمود کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. در منوی حقوق وارد فرم "معرفی عوامل کسور" شوید.
2. بروی عنوان کسور مورد نظر دوبار کلیک کرده تا وارد "فرم نحوه ارزیابی" آن شوید.
3. نحوه ارزیابی برای استخدام مورد نظر را انتخاب کرده کلید ویرایش را بزنید.
4. چک باس "موثر در محاسبه بیمه" را مارک کنید و سپس کلید تایید را بزنید.

850