برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید :
1. از منوی گزارش ها وارد فرم "گزارش عوامل رفاهی" شوید.
2. در قسمت عامل رفاهی ، عامل پس انداز مورد نظر را انتخاب کنید
3. تاریخ گزارش را روی آخرین ماه محاسبه گذاشته تا اخرین مانده ها نمایش داده شوند
4. روی پرسنل مورد نظر کلیک کرده و کلید ثبت مانده اولیه را بزنید
5. عددی که در فرم ظاهر شده وارد می کنید به عدد ستون جمع افزوده خواهد شد( برای کاستن از مبلغ مانده می بایست عدد منفی وارد شود)

858