برای این منظور مراحل زیر را دنبال نمایید:
1- از منوی پرسنل وارد فرم "احکام استخدامی" شوید.
2- نام پرسنل مورد نظر را انتخاب کرده و یک حکم استخدامی جدید برای آن شخص ثبت نمایید.
3- سپس بروی کلید "سایر اطلاعات" کلیک کنید و در فرم باز شده مقدار "تاریخ ترک کار" پرسنل را وارد نمایید .
با انجام این روش گزارش لیست بیمه ماه های گذشته سازمان بعد از ترک کار پرسنل بدون تغییر خواهد بود.

1496