در صورتی که در گزارش پارامتریک نیاز دارید تا مقدار پارامتری به جای کد به صورت متن درج شود، مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از منوی امکانات وارد فرم "گزارشهای پارامتریک" شوید و بروی کلید "مدیریت گزارشها" کلیک کنید.
2- در فرم "گزارشهای تعریف شده توسط کاربر"، گزارش مورد نظر را انتخاب و بروی کلید "پارامترهای گزارش" کلیک کنید.
3- از بخش سمت چپ فرم (ستون های گزارش)، پارامتر مورد نظر را انتخاب کنید.
4- در بخش عبارت محاسباتی مرتبط با پارامتر انتخاب شده کلید Enter را بزنید و از لیست باز شده گزینه "Name"را انتخاب کنید.
5- برای ذخیره شدن عملیات، برروی یکی دیگر از ستون های گزارش کلیک کنید و سپس برروی کلید تائید کلیک کنید.
پس از انجام مراحل بالا مجددا گزارش را تهیه کنید.

1382