برای تهیه گزارشی از لیست پرسنل غیر فعال در بازه زمانی دلخواه مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از منوی گزارشها وارد فرم "گزارش پرسنل غیر فعال" شوید.
2- با استفاده از فیلدهای "از تاریخ" و "تا تاریخ" بازه تاریخی مورد نظر را تنظیم کنید.
3- نوع استخدام، واحد سازمانی و مرکز هزینه مورد نظر را از لیست های بازشدنی پایین گزارش انتخاب کنید.
با انجام مراحل بالا گزارشی از لیست پرسنل غیر فعال در بازه تاریخی ثبت شده نمایش داده خواهد شد.
نکته: برای آگاهی از نحوه غیر فعال کردن پرسنل مورد نظر به پرسش و پاسخ کد 925 مراجعه کنید.

1242