برای تهیه گزارش از لیست احکام حقوقی مراحل زیر را دنبال کنید :
1- از منوی گزارشها وارد فرم "لیست احکام حقوقی" شوید.
2- بازه تاریخی مورد نظر را در فیلد های "از تاریخ" و "تا تاریخ" تنظیم کنید . کلید Enter را فشار دهید.
با انجام مراحل بالا، لیستی ازاحکام حقوق صادر شده در سیستم حقوق و دستمزد و یا دریافت شده از سیستم کارگزینی که تاریخ صدور آنها در بازه زمانی گزارش باشد در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت.
نکته 1: برای چاپ حکم کارگزینی انفرادی برای پرسنل کافی است حکم مورد را انتخاب و کلید "حکم کارگزینی" را بزنید و در فرم باز شده از کلید ترکیبی Alt+Q برای تهیه فرم چاپی استفاده کنید.
نکته 2: برای تهیه فرم چاپی از لیست احکام حقوقی، از کلید ترکیبی Alt+Q استفاده کنید.

1237