این امکان در سیستم حقوق و دستمزد وجود دارد که بتوان در فرم هاي احكام حقوقي و تخصيص وام به تفكيك پرسنل، پرسنل غیر فعال را نیز مشاهده کرد.
برای نمایش پرسنل غیر فعال در فرم احکام حقوقی کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از پانل امکانات بر روی "مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به حقوق، فرم "صدور احکام حقوقی" (شماره 21) را انتخاب کنید.
4- در بخش تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به گزینه "نمایش پرسنل غیر فعال" را مارک نموده و تغییرات را ذخیره کنید.
مشابه همین گزینه در فرم "تخصیص وام" (شماره 29)نیز وجود دارد که با مارک کردن آن، پرسنل غیر فعال در فرم تخصیص وام نیز مشاهده خواهند شد.

کد 2260