برای اینکار مراحل زیر را دنبال کنید :
1- از منوی حقوق وارد فرم "الگوهای محاسباتی" شوید و یک الگوی جدید با فرمول محاسباتی دلخواه ایجاد نمایید.
2- از منوی حقوق وارد فرم "معرفی سایر عوامل" شوید و عامل سایر مزایای جدید را تعریف نمایید.
3- از منوی حقوق وارد فرم "تخصیص سایر مزایا " شوید و پرسنل مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
4- بروی کلید O در کنار مبلغ کلیک کنید و سپس کلید جدید را بزنید. در این حالت بروی مبلغ کلید Enter را بزنید و الگوی تعریف شده در مرحله اول را انتخاب نمایید و پس از تکمیل سایر فیلدها کلید تائید را بزنید.
نکته : تمامی موارد ذکر شده برای سایر کسور نیز قابل اجرا می باشد.