دوستان و دانشجویان عزیز که نیاز به کلاس خصوصی در زمینه هوش مصنوعی دارند می توانند از طریق ایمیل زیر درخواست نمایند .
ایمیل باید دارای ساختار زیر باشد :

1- عنوان ایمیل : کلاس خصوصی کلیکس سافت
2- متن ایمیل :
2-1 نام و نام خانوادگی
2-2 شماره تماس
2-3 نام درس مورد درخواست

ایمیل : e.m.s.eskandari@gmail.com